+38 (068) 024 5169   +38 (044) 279 0096    Open Policy Foundation

Новини

news-photo

Перелік спеціальностей ЗВО Донецької області, в яких працюють ОЦ “Донбас/Крим-Україна”

07/05/2021 11:29

* Прочерк у стовпчику з назвами закладів вищої освіти
означає, що дана спеціальність
не представлена у ЗВО регіону. Знаходьте потрібну 

вам спеціальність за кодом у ЗВО інших областей

 

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Заклад вищої освіти

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

_

012

Дошкільна освіта

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

013

Початкова освіта

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету     http://forlan.org.ua

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)


_

016

Спеціальна освіта

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

017

Фізична культура і спорт

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

_

022

Дизайн

_

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація


_ 

024

Хореографія

_

025

Музичне мистецтво

_

026

Сценічне мистецтво

_

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

_

028

Менеджмент соціокультурної діяльності


_

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство

_

032

Історія та археологія

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

033

Філософія

_

034

Культурологія

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

035

Філологія

Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету

http://forlan.org.ua

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

   

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

Богослов’я

041

Богослов’я

_

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

http://www.donnaba.edu.ua

Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

http://kramatorsk.maup.com.ua

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Донецький юридичний інститут МВС України

http://www.dli.donetsk.ua/

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом http://mariupol.maup.com.ua


Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

052

Політологія

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

053

Психологія

Горлівський інститут іноземних мов Донбаського державного педагогічного університету http://forlan.org.ua/

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

054

Соціологія

Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

Журналістика

061

Журналістика

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/


 

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Донецький університет економіки та права

http://www.donuep.edu.ua/

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Донецький університет економіки та права

http://www.donuep.edu.ua/

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

073

Менеджмент

Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» http://ami.edu.ua/ 

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua/

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

http://www.donnaba.edu.ua

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

http://kramatorsk.maup.com.ua

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua


Маріупольський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом http://mariupol.maup.com.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

 

{Цифри і слова “074 Публічне управління та адміністрування” позиції 07 виключено на підставі Постанови КМ № 674 від 27.09.2016}
_

075

Маркетинг

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/


Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Донецький університет економіки та права

http://www.donuep.edu.ua/

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

Право

081

Право

Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

http://kramatorsk.maup.com.ua

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Донецький університет економіки та права

http://www.donuep.edu.ua/

Донецький юридичний інститут МВС України

http://www.dli.donetsk.ua/

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

Біологія

091

Біологія

_

Природничі науки

101

Екологія

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

http://www.donnaba.edu.ua

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua


Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

102

Хімія

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

103

Науки про Землю*

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

104

Фізика та астрономія

_

105

Прикладна фізика та наноматеріали

_

106

Географія

_

Математика та статистика

111

Математика

_

112

Статистика

_

113

Прикладна математика

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

122

Комп’ютерні науки

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/


Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu


 

123

Комп’ютерна інженерія

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

124

Системний аналіз

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

125

Кібербезпека

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

126

Інформаційні системи та технології

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

132

Матеріалознавство

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

133

Галузеве машинобудування

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua

/

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

http://www.donnaba.edu.ua

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

_

135

Суднобудування

_

136

Металургія

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

142

Енергетичне машинобудування

_

143

Атомна енергетика

_

144

Теплоенергетика

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

_

145

Гідроенергетика

_

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

153

Мікро- та наносистемна техніка

_

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

162

Біотехнології та біоінженерія

_

163

Біомедична інженерія

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

172

Телекомунікації та радіотехніка

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

173

Авіоніка

_

Виробництво та технології

181

Харчові технології

_

182

Технології легкої промисловості

_

183

Технології захисту навколишнього середовища

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

184

Гірництво

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

185

Нафтогазова інженерія та технології

_

186

Видавництво та поліграфія

_

187

Деревообробні та меблеві технології

_

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

http://www.donnaba.edu.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu


 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

http://www.donnaba.edu.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

193

Геодезія та землеустрій

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології


_

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

_

202

Захист і карантин рослин


_

203

Садівництво та виноградарство

_

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва


_

205

Лісове господарство

_

206

Садово-паркове господарство

_

207

Водні біоресурси та аквакультура

_

208

Агроінженерія

_

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

_

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза


_

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

Донецький національний медичний університет http://dsmu.edu.ua/

222

Медицина

_

223

Медсестринство

_

224

Технології медичної діагностики та лікування


_

225

Медична психологія

_

226

Фармація, промислова фармація

Донецький національний медичний університет http://dsmu.edu.ua/

227

Фізична терапія, ерготерапія

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

228

Педіатрія

Донецький національний медичний університет http://dsmu.edu.ua/

229

Громадське здоров’я

_

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

232

Соціальне забезпечення

Донбаський державний педагогічний університет     http://ddpu.edu.ua

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

_

242

Туризм

Донецький державний університет управління

http://www.dsum.edu.ua/

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

_

252

Безпека державного кордону

_

253

Військове управління (за видами збройних сил)


_

254

Забезпечення військ (сил)

_

255

Озброєння та військова техніка

_

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**_

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

_

262

Правоохоронна діяльність

Донецький юридичний інститут МВС України

http://www.dli.donetsk.ua/

263

Цивільна безпека

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт

Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» http://ami.edu.ua/

272

Авіаційний транспорт

_

273

Залізничний транспорт

_

274

Автомобільний транспорт

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

http://www.donnaba.edu.ua

275

Транспортні технології (за видами)

Приазовський державний технічний університет     http://pstu.edu

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Донбаська державна машинобудівна академія

http://www.dgma.donetsk.ua/

Донецький національний технічний університет

http://www.donntu.edu.ua

Донецький юридичний інститут МВС України

http://www.dli.donetsk.ua/

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua


 

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

292

Міжнародні економічні відносини

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua

293

Міжнародне право

Маріупольський державний університет

http://www.mdu.in.ua