+38 (044) 279 00 96

Про Фонд

Громадська організація «Фонд «Відкрита політика» створена у 2008 році.


Свідоцтво про державну реєстрацію № 36304445 від 30.12.2008.

Місія:

Фонд «Відкрита політика» покликаний плекати традиційні європейські цінності і цінності сталого розвитку, розширювати доступ до якісної освіти дітей та молоді, розвивати науково-інноваційний потенціал України.

Основна мета діяльності Фонду – захист прав і свобод громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, сприяння євроінтеграції, формуванню цінностей сталого розвитку та зміцненню науково-інноваційного потенціалу країни.

Основними завданнями Фонду є:

 • сприяння розширенню доступу та забезпечення рівних можливостей здобуття якісної освіти (в т. ч. громадянам з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщеним особам, людям із сільської місцевості, з особливими потребами);
 • сприяння розвитку та впровадженню в Україні STEAM освіти (з пріоритетом формування зелених цінностей);
 • допомога молодим вченим, архітекторам в розробці та реалізації інноваційних зелених проектів;
 • підтримка молодих вчених, молодих архітекторів, юних науковців;
 • сприяння розвитку та впровадженню дистанційної освіти;
 • забезпечення сталої діяльності Міжнародної зеленої школи;
 • підтримка мистецької освіти;
 • сприяння розвитку дитячого телебачення, дитячих, молодіжних медіа (в т. ч. забезпечення діяльності Дитячої медіа-студії «Птахи»);
 • сприяння розвитку наукової журналістики в Україні;
 • сприяння залученню вчених, політиків до впровадження в місцевих громадах заходів з адаптації до змін клімату;
 • вплив на формування державної політики в зазначених вище напрямках;
 • популяризація позитивного досвіду Фонду.

Вищим керівним органом Фонду є Загальні збори, а в період між Загальними зборами – Правління Фонду та Виконавча дирекція.


СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ:

 • Сприяння забезпеченню рівного доступу дітей до якісної освіти не залежно від місця проживання:
  1. Проведення інформаційних компаній для школярів з тимчасово окупованої території Криму та тимчасово не підконтрольної Уряду України території Донбасу щодо можливостей рівного доступу до якісної освіти.
  2. Надання консультаційних послуг та супроводу з освітніх питань, в т.ч. особам, які проживають на тимчасово окупованої території Криму та тимчасово не підконтрольної Уряду України території Донбасу, ВПО.
  3. Впровадження і розвиток дистанційної освіти в систему навчальної діяльності для різних категорій дітей.
 • Реформування освіти і науки:
  1. Проведення адвокаційних компаній щодо поліпшення національного нормативно-правового поля в частині забезпечення рівного доступу до якісної освіти незалежно від місця проживання.
  2. Координація діяльності Громадянської платформи з реформування наукової сфери в Україні.
  3. Участь у робочих групах, експертних радах з проблем реформування освіти і науки в парламенті, МОН та МінТОТ.
  4. Співпраця з місцевими громадами, ОТГ та адвокація їх потреб у знятті бар’єрів забезпечення рівного доступу до якісної освіти під час децентралізації.
 • Сприяння інтеграції наукових знань у систему у систему формальної та неформальної освіти:
  1. Розробка і впровадження моделі STREAM освіти у систему формальної та неформальної освіти.
  2. Проведення адвокаційних компаній щодо внесення змін до нормативно-правової бази з питань розвитку наукової та науково-технічної діяльності.
  3. Популяризація науки серед дітей та молоді.
  4. Сприяння проведенню молодіжних обмінів і професійного розвитку молодих науковців.
 • Впровадження екологічних проектів:
  1. Популяризація моделей екологічної поведінки.
  2. Проведення інформаційних кампаній на рівні громади щодо змін клімату, охорони довкілля.
  3. Розробка і впровадження моделі проведення соціального діалогу з питань адаптації до змін клімату на рівні громади між молодими вченими та представниками влади.

У своїй діяльності Фонд постійно співпрацює як з місцевими, так і з центральними органами влади, міжнародними організаціями, місцевими громадами, митцями, вченими, університетами, академічними науковими інститутами, музеями, школами (науковими ліцеями, мистецькими навчальними закладами, сільськими школами), громадськими організаціями.


З 2014 року Фонд активно співпрацює з урядом, а саме з Міністерством освіти та науки, Міністерством соціальної політики, Міністерством екології і природних ресурсів, парламентськими комітетами, органами місцевого самоврядування. У березні 2016 року був підписаний Меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України та Громадською організацією «Фонд «Відкрита політика»


Фонд є активним учасником освітнього кластеру ЮНІСЕФ, робочих груп в парламенті з вироблення законів про науку, освіту, Міжвідомчих державних робочих груп з вирішенню освітніх проблем Донбасу, Криму, Громадської ради при Міністерстві культури. Фонд також учасник міжнародних організацій, які опікуються екологією, змінами клімату (IPCC – Міжурядова група експертів зі змін клімату). Така форма роботи сприяє національному діалогу, впровадженню ідей Відкритого Уряду, кращих міжнародних практик.

З 2014 року Фонд очолює Ірина Анатоліївна Жданова, науковець, експерт з молодіжної політики, канд. істор. наук.

На постійній основі у Фонді працює 6 осіб (на громадських засадах), до реалізації проектів та ініціатив залучаються експерти, волонтери. У Фонді проходять практику студенти.


Науку - для миру, освіту - кожному!
Від екології душі - до екології Всесвіту!
Мріяти. Діяти. Радіти!
fund-activity