+38 098 079 69 73   +38 (044) 288 5075    Open Policy Foundation

Новини

news-photo

Зміни, які можуть завдати шкоди національним інтересам України, - колективне звернення до української влади

14/02/2022 10:41

Можливе прийняття законопроекту про визнання «кваліфікацій»  та «дипломів»  так званих «навчальних закладів» окупованого Донбасу може завдати шкоди національним інтересам України та дати змогу країни-агресору говорити про визнання Україною «документів окупаційної адміністрації ОРДЛО.  Про це йдеться в колективному зверненні до української влади, яке підписано, представниками робочої групи від Міністерства освіти і науки України,  Громадської організація «Фонд «Відкрита політика» та вишами-переселенцями з окупованих територій.

 

Публікуємо повний текст звернення.
      
      

Президенту України
Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

 

Голові Верховної Ради України
Руслану СТЕФАНЧУКУ

 

Прем’єр-міністру України
Денису ШМИГАЛЮ

 


Колективне звернення від членів робочої групи щодо розробки законопроєкту, спрямованого на запровадження механізму проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання особами, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

 

Шановний Володимире Олександровичу!

 

Шановний Руслане Олексійовичу!

 

Шановний Денисе Анатолійовичу!

 

Звертаємось до Вас, як члени міжвідомчої робочої групи з розробки законопроєкту, спрямованого на запровадження механізму проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання особами, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

 

На нашу думку, законодавством України забезпечені можливості для усіх громадян України, в тому числі і для дітей з тимчасово окупованих територій, мати, користуватися та розпоряджатися правом на освіту за допомогою чітких механізмів
реалізації такого права.

 

Наголошуємо, що право на освіту передбачає рівність усіх громадян України у можливостях його реалізації. Запропоновані зміни фактично, розмежовують громадян у залежності від місця проживання.

 

Вважаємо, що пропозиція про можливість розглядати проведення атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання особами, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях негативно позначається на політичному, патріотичному іміджі держави, підриває авторитет вітчизняної системи вищої освіти. 

 

Зокрема:

 

- може призвести до зменшення вступників із зазначених територій, які оберуть навчання у місцевих закладах освіти, маючи на меті пройти атестацію в Україні, якщо така потреба виникне;

 

- може призвести до відтоку певної частини вступників, що мешкають на підконтрольній території, з метою отримання умовно безкоштовного навчання або більш дешевого контрактного навчання. Наприклад, у т.зв. Луганському державному університеті ім. В. Даля (заклад вищої освіти, розташований на окупованій території м. Луганська), діє Гуманітарна програма з возз’єднання народів Донбасу та допомоги російськомовному населенню України. За цією програмою вступ для мешканців України, з  території підконтрольних Уряду України – в електронному вигляді, безкоштовне навчання. Можливість отримати диплом РФ. 

 

Зокрема,

 

Міністерство освіти ЛНР показало статистику в 490 абітурієнтів з України в 2021 р.

 

- призведе до погіршення стану переміщених університетів;

 

- нівелює діяльність викладачів, які працюють у переміщених університетах та обрали шлях підтримки України, як держави що відстоює свою територіальну цілісність;

 

- змушує університети, органи державної влади вступати у контакти з представниками терористичних організацій;

 

- призведе до підвищення корупційних ризиків (наприклад: підробка документів про освіту);

 

- визнання документів про освіту виданих на ТОТ стане претендентом для подальшого визнання інших документів, виданих на т. зв. «ДНР», «ЛНР». Це послабить позиції України в міжнародних переговорах щодо невизнання терористичних угруповань. Документи про освіту навіть РФ не визнає в повній мірі (в додатку зазначається, що випускник університету РФ вступав в університет «ДНР», «ЛНР»);

 

- конституційне право на безкоштовну середню освіту забезпечено дистанційним навчанням, екстернатом в українських школах. Вибір молодої людини після закінчення школи це свідомий ціннісний вибір де і як продовжувати свою освіту. Право на доступну освіту після здобуття середньої освіти забезпечується спрощеною процедурою вступу через Освітні Центри «Донбас-Україна», «Крим-Україна» і таким чином забезпечується права громадян України, які мешкають на ТОТ;

 

- в період загострення військової ескалації РФ таке рішення очікувано і обґрунтовано викликає обурення в українському суспільстві, стане ще одним фактором протистояння;

 

- безпечна реінтеграція передбачає врахування всіх факторів ризику в конкретній ситуації. Рішення про атестацію в умовах продовження війни створює загрози національній безпеці, що суперечить принципам безпечної реінтеграції. Таке рішення можна розглядати в майбутньому через 10-15 років після етапу стійкого перемир’я і примирення, після закінчення війни. 

 

Слід зауважити, що процедура визнання в Україні іноземних документів про освіту здійснюється відповідно до Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон, 11 квітня 1997 р.), ратифікованої Законом України від 03.12.1999 р. No 1273-XIV «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні», міжнародних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, Порядку  визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та Порядку визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших держав (далі – Порядки), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. No 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за No 614/27059.

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу VI Порядків, компетентний орган приймає рішення про відмову у визнанні освітнього документа, якщо документ виданий освітньою установою, яка не є офіційно визнаною в системі освіти
держави, в якій вона функціонує.

 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року No 2268-VIII тимчасова окупація Російською Федерацією територій України незалежно від її тривалості є незаконною. Діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

 

Документ про освіту є актом індивідуальної дії, тому беручи до уваги вищевикладене, документи у сфері освіти і науки, видані нелегітимними структурами, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, є недійсними та не визнаються в Україні відповідно до чинного законодавства.

 

Чинною редакцією ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» визначено, що особи, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території, мають право на проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

Словосполучення «особи, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території» наявне і у винесених на обговорення пропозиціях до законопроєкту. 

 

Разом з тим згідно із ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» вища освіта – це сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти.

 

Зважаючи на це, у співставленні з наведеними положеннями Закону України «Про вищу освіту» словосполучення «особи, які завершили здобуття вищої освіти на тимчасово окупованій території» може створити хибне уявлення стосовно того, що держава Україна вважає закладами вищої освіти і науковими установами так звані «учреждения образования и науки», що  контролюються «Донецкой Народной Республикой», й опосередковано визнає їх правосуб’єктність. Між тим у Резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 12 жовтня 2016 р. зазначено, що «ДНР» та всі її «установи» не мають будь-якої легітимності за українським або міжнародним правом.

 

В цілому, оцінюючи запропоновані зміни, ми вважаємо їх неприйнятними та такими що можуть завдати шкоди національним інтересам України!

 

Підписанти:

 

Члени робочої групи від Міністерства освіти і науки України;

 

Голова ради ректорів переміщених закладів вищої освіти;

 

Громадська організація «Фонд «Відкрита політика»;

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;

 

Донецький державний університет внутрішніх справ.