+38 (068) 024 5169  +38 (044) 279 0096        Інформація про літні сесії Міжнародної Зеленої Школи

Новини

news-photo

Перелік спеціальностей ЗВО Луганської області, в яких працюють ОЦ “Донбас/Крим-Україна”

07/05/2021 10:10

 

* Прочерк у стовпчику з назвами закладів вищої освіти
означає, що дана спеціальність
не представлена у ЗВО регіону. Знаходьте потрібну 

вам спеціальність за кодом у ЗВО інших областей

 

 

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

Заклад вищої освіти

Освіта/Педагогіка

011

Освітні, педагогічні науки

_

012

Дошкільна освіта

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

013

Початкова освіта

_

014

Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

015

Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

016

Спеціальна освіта


 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

017

Фізична культура і спорт

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Культура і мистецтво

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

022

Дизайн

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

023

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

024

Хореографія

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

025

Музичне мистецтво

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

026

Сценічне мистецтво

_

027

Музеєзнавство, пам’яткознавство

_

028

Менеджмент соціокультурної діяльності

_

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Гуманітарні науки

031

Релігієзнавство

_

032

Історія та археологія

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua


Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

033

Філософія

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

034

Культурологія

_

035

Філологія

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Богослов’я

041

Богослов’я

_

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Луганський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

http://lug.maup.com.ua

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

052

Політологія

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

053

Психологія

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

054

Соціологія

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Журналістика

061

Журналістика

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Луганський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

http://lug.maup.com.ua

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

073

Менеджмент

Луганський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

http://lug.maup.com.ua

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Сєвєродонецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом http://sd.maup.com.ua/

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

   

075

Маркетинг

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Право

081

Право

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка http://www.lduvs.edu.ua

Луганський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

http://lug.maup.com.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Біологія

091

Біологія

_

Природничі науки

101

Екологія

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

102

Хімія

_

103

Науки про Землю*

_

104

Фізика та астрономія

_

105

Прикладна фізика та наноматеріали

_

106

Географія

_

Математика та статистика

111

Математика

_

112

Статистика

_

113

Прикладна математика

_

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

122

Комп’ютерні науки

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

123

Комп’ютерна інженерія

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

124

Системний аналіз

_

125

Кібербезпека

_

126

Інформаційні системи та технології

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Механічна інженерія

131

Прикладна механіка

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

132

Матеріалознавство

_

133

Галузеве машинобудування

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

_

135

Суднобудування

_

136

Металургія

_

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

142

Енергетичне машинобудування

_

143

Атомна енергетика

_

144

Теплоенергетика

_

145

Гідроенергетика

_

Автоматизація та приладобудування

151
 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua 

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка


_

153

Мікро- та наносистемна техніка

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

162

Біотехнології та біоінженерія

_

163

Біомедична інженерія

_

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

172

Телекомунікації та радіотехніка

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

173

Авіоніка

_

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

182

Технології легкої промисловості

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

183

Технології захисту навколишнього середовища


_

184

Гірництво

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

185

Нафтогазова інженерія та технології


_

186

Видавництво та поліграфія

_

187

Деревообробні та меблеві технології

_

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

_

192

Будівництво та цивільна інженерія

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

193

Геодезія та землеустрій

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

194

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології


_

Аграрні науки та продовольство

201

Агрономія

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

202

Захист і карантин рослин

_

203

Садівництво та виноградарство

_

204

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

205

Лісове господарство

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

206

Садово-паркове господарство

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

207

Водні біоресурси та аквакультура

_

208

Агроінженерія

Луганський національний аграрний університет

http://lnau.in.ua/

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна медицина

_

212

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза


_

Охорона здоров’я

221

Стоматологія

Луганський державний медичний університет

http://www.lsmu.edu.ua

222

Медицина

Луганський державний медичний університет

http://www.lsmu.edu.ua

223

Медсестринство

_

224

Технології медичної діагностики та лікування

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

225

Медична психологія

_

226

Фармація, промислова фармація

Луганський державний медичний університет

http://www.lsmu.edu.ua

227

Фізична терапія, ерготерапія

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

228

Педіатрія

Луганський державний медичний університет

http://www.lsmu.edu.ua

229

Громадське здоров’я

_

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

232

Соціальне забезпечення

_

Сфера обслуговування

241

Готельно-ресторанна справа

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

242

Туризм

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251

Державна безпека

_

252

Безпека державного кордону

_

253

Військове управління (за видами збройних сил)


_

254

Забезпечення військ (сил)

_

255

Озброєння та військова техніка

_

256

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**_

Цивільна безпека

261

Пожежна безпека

_

262

Правоохоронна діяльність

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка http://www.lduvs.edu.ua

263

Цивільна безпека

_

Транспорт

271

Річковий та морський транспорт


_

272

Авіаційний транспорт

_

273

Залізничний транспорт

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

274

Автомобільний транспорт

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

275

Транспортні технології (за видами)

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування


_

Міжнародні відносини

291

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка http://www.luguniv.edu.ua

292

Міжнародні економічні відносини

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля http://snu.edu.ua

293

Міжнародне право


_