+38 098 079 69 73   +38 (044) 288 5075

Відеоуроки

Урок 1. Словосполучення та речення. Пісні Марусі Чурай. Істо

Урок 2. Речення як основна синтаксична одиниця. Повість мину

Урок 3. Підмет і присудок як головні члени двоскладного рече

Урок 4. Способи вираження другорядних членів речення. Іван К

Урок 5. Типи Односкладних речень. Г. Квітка-Основ'яненко

Урок 6. Речення з однорідними членами, відокремленими членам

Урок 7. Складні речення, особливості складно-підрядних речен

Складнопідрядне та складносурядне речення. Іван Нечуй-Левиць

Урок 8. Складнопідрядне речення з кількома підрядними.

Урок 9 , урок 10. Безсполучникове складне речення

Урок 11. Ольга Кобилянська "Земля". Уживання апострофа.

Урок 12. Іван Карпенко-Карий. "Мартин Боруля".

Українська мова. Тема: Морфологія як наука про частини мови.

Тема: Іменник, лексичні та граматичні категорії

Тема: Іменник, лексичні та граматичні категорії

Українська мова. Тема: Рід та число іменників. (частина 1)

Українська мова. Тема: Рід та число іменників (частина 2)

Українська мова. Тема: Відміни та групи іменників.

Тема: Прикметник, лексичні та граматичні ознаки прикметника.

Відеоінструкція для абітурієнтів із Криму - 2018

Відеоінструкція для абітурієнтів зі сходу України - 2018